نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

بیگودی چسبی سایز 3 قطر 3/5 سانتیمتر (4 عددی)

178,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • قابلیت اتصال بیگودی ها به هم
 • به همراه قاب برای نگهداری مو
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 4 عدد از یک سایز
 • قطر خارجی 3/5 سانتیمتر

بیگودی چسبی سایز 4 قطر 4/5 سانتیمتر (4 عددی)

178,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • به همراه قاب برای نگهداری مو
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 4 عدد از یک سایز

بیگودی چسبی سایز 5 قطر 4/8 سانتیمتر

130,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 6 عدد از یک سایز

بیگودی چسبی سایز 4 قطر 4 سانتیمتر

165,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 6 عدد از یک سایز

بیگودی چسبی سایز 3 قطر3/6 سانتیمتر

155,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 6 عدد از یک سایز

بیگودی چسبی سایز 2 قطر 3 سانتیمتر

140,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 6 عدد از یک سایز

بیگودی چسبی سایز 1 قطر 2/5 سانتیمتر

70,000 تومان
 • روکش شانه ای و چسبنده
 • سبک و استفاده آسان
 • قابل استفاده حتی به صورت مرطوب
 • شکل استوانه ای
 • تعداد در هربسته 6 عدد از یک سایز