نمایش 9 24 36

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 113

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 111

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 110

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 109

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 107

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 106

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 105

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 104

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 103

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 102

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 101

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان

مداد لب 24 ساعته یورن شماره 100

185,000 تومان

Yorn Lip Liner Pencil

 • ماندگاری 24 ساعته (ضد آب)
 • پیگمنت بالا
 • کیفیت بالا
 • استفاده راحت و آسان
 • بافت نرم و مخملی
 • فینیش مات
 • قابل استفاده به عنوان رژ لب
 • فرمولاسیون غیر حساسیت زا
 • تاریخ انقضا 24 ماه پس از باز شدن درب
 • محصول آلمان